Inspectie en certificering

Elektrische veiligheid:
De Hatulek verricht als onafhankelijke partij de periodiek vereiste keuringen voor elektrotechnische installaties, noodverlichting en elektrische apparatuur en gereedschappen die onder andere moeten voldoen aan de eisen van NEN3140 en NEN1010 en het ARBO besluit. Deze keuringen moeten uitgevoerd worden door gecertificeerde personen.

Naar aanleiding van de controles wordt een rapportage opgesteld met de inspectieresultaten. In de rapportage wordt een advies gegeven om de mogelijk geconstateerde gebreken of onvolkomenheden te verhelpen.

Vaste installaties hoeven niet altijd jaarlijks gekeurd te worden. Echter vanwege de veiligheid adviseren wij te allen tijde een jaarlijkse keuring.Bij keuze voor een jaarlijkse keuring, bieden wij u een keuringscontract aan. Hierin zijn aantrekkelijke kortingen opgenomen. Mocht u hiervan geen gebruik willen maken dan zal door één van onze medewerkers (inspecteurs) ter plekke worden vastgesteld met welke regelmaat de installatie gekeurd dient te worden. De betreffende voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in de NEN3140 norm (middels een puntensysteem).


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.45 uur.

Neem contact op