Referenties

In opdracht van een relatie van Hatulek EMUS die internationaal opereert, hebben we bij Hatulek EMUS een besturing ontwikkeld voor een vlechtmachine bestemd voor één van de Aziatische landen. Deze machine wordt op locatie door één van onze monteurs in bedrijf gesteld.

Gemeente Sittard Geleen, Stadhuis Geleen:

In het voorjaar van 2016 heeft Hatulek BV in opdracht van de Gemeente Sittard-Geleen de brandmeldinstallatie in het Stadhuis te Geleen grotendeels vervangen en aangepast naar de huidige eisen volgens het Bouwbesluit 2012.

Hatulek BV heeft gekozen voor een Notifier NF3000, geadresseerd brandmeldsysteem, daar een deel van de installatie in voorgaande jaren al was vervangen. Hiervoor heeft Hatulek BV nauw samengewerkt met SecPro om het systeem volledig te renoveren naar de laatste stand der techniek en regelgeving. Met name het realiseren van de installatie in het monumentale deel van het stadhuis was een uitdaging die naar volle tevredenheid is geslaagd.

In totaal zijn meer dan 100 melders en 140 signaalgevers gemonteerd, is er een doormelding naar de brandweer voorzien en is het systeem als geheel gecertificeerd conform CCV-certificatieschema.

Naast het vervangen van het brandmeldsysteem heeft de gemeente Sittard-Geleen een 5-jarig onderhoudscontract afgesloten met Hatulek BV, voor het beheer en onderhoud van het systeem conform NEN2654.

Gemeente Sittard Geleen, Stadhuis Sittard:

In het najaar van 2015 heeft Hatulek BV in opdracht van de Gemeente Sittard-Geleen de brandmeldinstallatie in het Stadhuis te Sittard volledig vervangen en aangepast naar de huidige eisen volgens het Bouwbesluit 2012.

Hatulek BV heeft gekozen voor een Hertek Penta, geadresseerd brandmeldsysteem, met de allernieuwste techniek als het gaat om detectie en alarmering bij brand. In totaal zijn meer dan 150 melders en 140 signaalgevers gemonteerd, is er een doormelding naar de brandweer voorzien en is het systeem als geheel gecertificeerd conform CCV-certificatieschema.

Naast het vervangen van het brandmeldsysteem heeft de gemeente Sittard-Geleen een 5-jarig onderhoudscontract afgesloten met Hatulek BV, voor het beheer en onderhoud van het systeem conform NEN2654.

Wonen Limburg, Sevilliusstraat Weert:

Leefbaarheid in buurten is stevig verweven in de visie van Wonen Limburg. Vanuit dat kader heeft Hatulek BV samen met de buurtcoördinator en enkele jongeren uit het GO4it! project een nieuw systeem voor cameratoezicht gerealiseerd in het complex aan de Sevilliusstraat te Weert.

Succesvolle samenwerking tussen Wonen Limburg en Hatulek BV heeft geleid tot de doelstelling van Wonen Limburg om minimaal 5% van het werk om te zetten in Social Return. Daarnaast is door het camerasysteem het veiligheidsgevoel van de bewoners toegenomen.

ZOwonen heet Levanto welkom in haar kantoor:

Begin 2016 heeft Levanto Groep haar ontrek genomen in het kantoorpand van ZOwonen te Sittard. Met de komst van Levanto Groep heeft Hatulek BV de gehele data-infrastructuur uitgebreid en enkele elektrotechnische aanpassingen gedaan voor de werkplekken van de medewerkers van Levanto Groep.

ZOwonen en Hatulek BV zijn in 2015 een overeenkomst voor resultaatgericht onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties aangegaan voor het totale beheer en onderhoud in het pand, Luxemburglaan te Sittard. Vanuit die resultaatverplichting heeft Hatulek BV samen met partner Kemkens inmiddels aanpassingen gedaan aan de klimaatinstallatie voor een betere luchtvochtigheid in het pand, geheel naar tevredenheid van de medewerkers en de nieuwe huurder.

ZOwonen, meerjaren onderhoud complexen:

ZOwonen heeft in 2015 samen met Hatulek BV een nieuwe overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de elektrotechnische installaties van ca. 500 complexen in de regio Midden Limburg, ontwikkeld. Met het contract is het totale onderhoud aan ondermeer, algemene (buiten)verlichting, noodverlichting, brandmeldinstallaties en blusmiddelen, camerasystemen, poorten en slagbomen, inbraaksystemen en bliksembeveiligingsinstallaties volledig in beheer en onderhoud bij Hatulek BV.

Het beheer omvat preventief, correctief en planmatig onderhoud aan de installaties waarbij ook de meerjarenonderhoudsplanning is vastgelegd en uitgewerkt. Naast de behaalde (financiële) efficiëntie door het clusteren van het onderhoud, uitvoeren van preventief verlichtingsonderhoud door periodiek vervangen van lampen, draagt de contractvorm vooral bij aan het terugdringen van meldingen en vergroot hiermee het woongenot, veiligheid en comfort van de huurders van ZOwonen.

Naast het vaste onderhoud neemt Hatulek BV ook haar rol in de ketensamenwerking met de bedrijven van Wijnen, Breman en Smeets in het mutatie-onderhoud van de complexen. De uitgebreide kennis en ervaring van Hatulek BV met de installaties en objecten, zorgen voor efficiënte oplossingen in mutatie,- en klachtenonderhoud. Een ‘win-win’ samenwerking voor alle partijen.

Geïnteresseerd?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.45 uur.

Neem contact op